FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulumuz 07.07.2021 tarihinde yaptığı toplantıda;
1-Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn Haluk Bahadır'ın istifasının kabul edilmesine,
2-İstifası kabul edilen üyenin yerine,Şirketimizin Finansman ve Enerji Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Sn Refik Karakaş'ın ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
İşbu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü bildirilerek tescil ettirilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.