FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

 

Şirketimizin 03.05.2021  tarihli Yönetim Kurulu toplantısında şirketimizin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 18.000.000 TL'den 54.000.0000 TL'ye çıkarılmasından elde edilecek fonların bir bölümünün Şirketimiz sermayesinde yüzde 32,03 oranında pay sahibi olan BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. (BCC) ile ortaklaşa alınan Muğla İli, Bodrum ilçesi, Koyunbaba mahallesi, 212 ada 1 Parseldeki arsada şirketimiz tarafından bir konut projesi geliştirilmesinde kullanılmasına karar verilmiş ve bu kapsamda hazırlanan 03.05.2021 tarihli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" KAP'ta yayınlanmıştır.

Konut projesi geliştirilmesi için, söz konusu "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"da belirtilen esaslar dahilinde BCC ile "İnşaat Yapım Sözleşmesi" imzalanmıştır.

Toplam inşaat alanının yaklaşık 5.000 m2 olması ve Bodrum ilçesinde talep edilen lüks konut özellikleri dikkate alındığında inşaatın birim m2 maliyetinin 6.000 TL olması öngörülmektedir. Bu çerçevede toplam inşaat maliyetinin 30.000.000 TL olması hesaplanmıştır.

Konut projesinde inşaatın tamamını Şirketimiz yapacak, ayrıca projenin finansmanı Şirketimize ait olacaktır. Şirketimiz, proje ve inşaat işlerinde tek yetkili olacaktır.

Projede üretilen konutlar, Şirketimiz ile BCC'nin projede katlandığı arsa dahil maliyetler dikkate alınarak paylaşılacaktır.

Paylaşım oranının belirlenmesinde, Şirketimiz açısından arsa alımı için katlandığı maliyet ve inşaat maliyetleri, BCC için arsa alım maliyeti dikkate alınacaktır.

İnşaat maliyeti henüz kesin olarak ortaya çıkmadığı için Şirketimiz ile BCC arasında bir "geçici paylaşım oranı" belirlenmiştir.

İnşaat maliyetinin 30.000.000 TL olarak hesaplanması, arsa maliyetinin toplam 38.920.000 TL olması dikkate alındığında; "geçici paylaşım oranı" Şirketimiz için yüzde 71,8, BCC için yüzde 28,2 olarak hesaplansa da ''geçici paylaşım oranı" Şirketimiz için yüzde 72,5, BCC için yüzde 27,5 olarak uygulanacaktır.

İnşaatın tamamlanıp maliyetin kesinleşmesini müteakip, arsa alımı ve inşaat için katlanılan maliyetler, paranın zaman değerinin dikkate alınması nedeniyle, Yurt İçi ÜFE ,TÜFE ortalaması baz alınarak endekslenecek ve "nihai paylaşım oranı" belirlenecektir.

Daha önce "geçici paylaşım oranı" dikkate alınarak yapılan paylaşımda "nihai paylaşım oranı" dikkate alınarak denkleştirmeye gidilecektir.

"İnşaat Yapım Sözleşmesi"nin imzalanmasının ardından, inşaat ruhsatının alınması için gerekli çalışmalara başlanmış olup, inşaat ruhsatının alınmasının ardından kapsamlı inşaat çalışmalarına Muğla İli Bodrum İlçesindeki inşaat izinleri ile ilgili düzenlemeler nedeniyle ancak 2021 yılı Ekim ayında başlanabilmektedir.