FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (GYO Tebliği)'nin 35. maddesi uyarınca 2021 yılı içinde portföye alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek İngiltere'deki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar için Southview Surveyors LLP veya Strutt&Parker'dan değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiş ve söz konusu husus ile ilgili 14.01.2021 tarihinde KAP açıklaması yapılmıştır. 

Diğer taraftan, Şirketimiz portföyüne dahil edilmesi düşünülen İngiltere'de yer alan arsaya ilişkin değerleme raporu hazırlatılması için anılan iki değerleme kuruluşundan da talepte bulunulmuş, ancak her iki kuruluşun da anılan arsa üzerinde bulunan (eski) golf tesisinin değerlemesinin uzmanlık alanları dışında olması nedeniyle bahse konu arsa için değerleme hizmeti veremeyeceklerini Şirketimize bildirmişlerdir.

Bu nedenle, 12.08.2021 tarih ve 2021/23 sayılı yönetim kurulu kararı ile 2021 yılı içinde portföye alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek İngiltere'deki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar için Kingstons (Guildford) Limited veya Strutt & Parker şirketlerinden hizmet alınmasına ilşkin karar alınmış ve söz konusu değişikliğin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2021 tarih ve E-12233903-340.15-10367 sayılı yazısı ile değerleme şirketi değişikliğine ilişkin yapılan başvurumuzun olumlu karşılanmasına karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.