FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021, 01.09.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
01.09.2021 tarihli açıklamamız ile özetle;
Şirketimiz ana ortağı Coventya Beteiligungs GMBH'nin %100 oranında ortağı olan Coventya Holding SAS'ın hisselerinin Amerika'da yerleşik Element Solutions Inc. isimli şirkete satışının 01.09.2021 tarihi itibariyle tamamlanmış olduğu açıklanmıştı.
Element Solutions Inc. tarafından, konuyla ilgili kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:
"Amerika'da yerleşik şirket olan Element Solutions Inc., Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Politeknik")  ana ortağı olan Coventya Beteiligungs GMBH'nin %100 oranında ortağı olan Coventya Holding SAS'ın hisselerini 01.09.2021 tarihinde satın almış ("İşlem") ve Politeknik'te dolaylı yönetim kontrolünü söz konusu tarih itibarıyla sağlamıştır. 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında söz konusu payların devrine ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih olan 01.09.2021 tarihinde pay sahibi olan Politeknik'in diğer ortaklarına ait payların satın alınması için Kanun'un 26. maddesinin birinci fıkrası ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında Politeknik'in (B) grubu pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

İşbu zorunluluk kapsamında, Element Solutions Inc. tarafından 09.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18.1.c maddesi kapsamında pay alım teklifi zorunluluğundan muafiyet başvurusu yapılmıştır.

Element Solutions Inc. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan pay alım teklifi zorunluluğundan muafiyet başvurusu sonucuna ve gelişmelere bağlı olarak, zorunlu pay alım teklifi süreci ve ilgili diğer hususlara yönelik olarak bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir.
 
Saygılarımızla,
Element Solutions Inc."

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.