FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Kurulca onaylanmasını takip eden 6 aylık süre ilk kaynak taahhüdü ve talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Tasfiye dönemi hariç olmak üzere, katılma payları yalnızca Fon süresinin sonunda Fon?a iade edilebilir.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
50000
İlk 6 aylık sürenin bitiminden önce nakden ödenen kaynak taahhütleri, yatırımcının bireysel saklama kuruluşundaki hesabında bloke edilecektir. Bunun yanında her bir yatırımcının onayına bağlı olarak da, İstanbul Portföy Para Piyasası Fon?u katılma paylarına yatırım yapılarak nemalandırılabilecektır
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
3
Fon toplam değerinin yıllık %3?ü
Bulunmamaktadır
Bulunmamaktadır
25

Kredi Hesaplama