FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ALMAD]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
 Altınyağ Madencilik yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan ve Birincil Piyasada satışa sunulan 1.754.672 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek / tüzel  kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
ALİ OCAK
865.667
% 48.700
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
BEDRİ ERGÜLSER
750.000
% 42.740
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
SEDAT YAR
100.000
% 5.700
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına

Kredi Hesaplama