FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 15.11.2021 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olup, 16.11.2021 tarihli ve 10452 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

SPK Onaylı Esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama