FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket yönetim kurulunun 29.12.2021 tarih ve 101 sayılı kararı çerçevesinde;

28.12.2021 tarihli istifa dilekçesiyle Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa eden  bağımsız yönetim kurulu üyesi Hakkı KINIK'ın  istifasının kabulüne,

Hakkı KINIK'ın görevli olduğu bağımsız yönetim kurulu  üyeliğinin  terkinine  ait işlemlerin Ankara  Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tamamlanarak tescil ve ilan edilmesine,

İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yeni bir yönetim kurulu üyesinin atanması ve ilk genel kurulda mevzuata uygun olarak yeni üye seçiminin gerçekleştirilmesine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama