FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz iştiraklerinden Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.  Kars,Ağrı Ardahan, Iğdır illerini kapsayan 6.Bölge destekleri ihtiva eden 29.05.2017 tarihinde almış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında revizyon yaparak 685.887.915,00.- Tl olan Yatırım tutarını 1.940.386.338,00.- Tl ye yükseltmek üzere T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat etmiş ve 30.12.2021 tarihinde talebi uygun görülerek Yatırım Teşvik belgesi 1.940.386.338,00.- Tl ye yükseltilmiştir.  

  

 

  

Bu kapsamda sağlanan teşvik unsurları aşağıdadır:

  

a) KDV İstisnası ve İadesi,

  

b) Gümrük Vergisi Muafiyeti,

  

c) Kurumlar Vergisi İndirimi (vergi indirim oranı : %50, yatırıma katkı oranı: %90, yatırıma katkı tutarının yatırım

  

döneminde kullanılabilecek oranı : %80),

  

d) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl),

  

e) Sigorta Primi İşçi  Hissesi Desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl),

  

e) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (10 yıl),

  

f) Faiz desteği  7 puan

  

 

  

Yatırımla ilgili çalışmalar  devam ettiğinden henüz konuya ilişkin yönetim kurulu kararı alınmamış olup, öngörülen yatırımlarla ilgili değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasını takiben konuyla ilgili önemli gelişmeler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Kredi Hesaplama