FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket merkezinde 12.01.2022 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları karar altına almıştır; 

05.01.2022 tarihinde alınan 2022/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın kararın iptal edilmesine, Aktifinde Beydeğirmeni Mahallesi Beydeğirmeni Sokak N86/B Kocasinan / Kayseri adresinde, 116 Ada, 9-10 Parselde, 199.808,69 m2 açık alan içerisinde 29.957 m2 kapalı alanı bulunan tamamı sanayi arsası olarak tescil edilmiş gayrimenkulü bulunan Oyak Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin %100 hisselerinin 65.000.000.-TL bedelle satın alınmasına, 

Bahsi geçen şirket hisselerinin şirketimiz tarafından satın alınarak, bedelin 40.000.000.-TL'sinin bedelli sermaye artırımından gelen bankadaki fondan karşılanmasına, kalan bedelin de şirket özkaynakları kullanılarak ödenmesine, bankadaki fonun kullandırılması için onay almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilerek, Kurul'a başvuru yapılmıştır.

Kredi Hesaplama