FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.04.2022 (bugün) tarihinde almış olduğu kararı ile, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak üzere 2022 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE 

    Adı Soyadı                   Görevi

1- Alaattin Aykaç          Başkan

2- Orhan Kırca                Üye


KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

     Adı Soyadı                  Görevi

1- Alaattin Aykaç          Başkan

2- Orhan Kırca                Üye

3- Elif Özcan                    Üye


Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline, 

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

     Adı Soyadı                                         Görevi

1- Alaattin Aykaç                                   Başkan

2- Hüseyin Emrah Kurtoğlu                Üye

3- Mustafa Çelik                                      Üye


Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.


Kredi Hesaplama