FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
31.03.2022
Genel Kurul Tarihi
28.04.2022
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.04.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması.
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
12 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2021YılıOlağanGKBilgilendirmeDoc.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
11.05.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Kervt Hazirun 2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Kerevitaş-GK Tutanak-28042022..pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Siciline 11 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiş olup tescil bildirimi aynı tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Kredi Hesaplama