FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Kar Payı Dağıtımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
18.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
18.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTHL00020
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTHL00020
0
0
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6
0
0
Ek Açıklamalar

01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda;

Şirketimizin, TMS'ye göre düzenlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi konsolide finansal tablolarında 910.011.227 TL tutarında kar elde edilmiş olup, geçmiş yıllar zararları bulunmamaktadır.

Yasal kayıtlara göre düzenlenen solo mali tablolarında ise 93.637.566,95 TL tutarında zarar edilmiş olup 566.547.586,35 TL tutarında geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır.

Şirketimizin yasal kayıtlara göre düzenlenen solo mali tablolarında zarar edilmiş olması nedeniyle, TMS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda oluşan kar dağıtılamayacağından Yönetim Kurulumuzun Olağan Genel Kurul'a kar dağıtımı ile ilgili bir teklifte bulunamayacağı hususu toplantı başkanlığı tarafından oylamaya sunuldu. Bu hususta yapılan oylama sonucunda; 17.345.862 TL'lik elektronik kabul ve 355.201.952,72 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 372.547.814,72 TL'lik kabul oyları neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
NET HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
563.875.937
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
30.990.069,54
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.262.670.939
-93.637.566,95
4. Vergiler ( - )
-352.659.712
0
5. Net Dönem Kârı
910.011.227
-93.637.566,95
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
-566.547.586,35
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
910.011.227
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
910.011.227
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
910.011.227
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
910.011.227
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0

Kredi Hesaplama