FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 13/06/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında toplanan aynı tarihli Yönetin Kurulu toplantısında;

  

1.     Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine, Dursun Ali Alp, Saim Kılıç ve Eyüp Vural Aydın'ın seçilmelerine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine, Saim Kılıç'ın komite başkanı olarak belirlenmesine,

  

2.      Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi görevlerini de icra etmesine,

  

3.      Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine bağımsız üyeler Dursun Ali Alp, Saim Kılıç ve Eyüp Vural Aydın'ın seçilmelerine, Dursun Ali Alp'in komite başkanı olarak belirlenmesine,

  

4.      Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Dursun Ali Alp, Saim Kılıç ve Eyüp Vural Aydın'ın seçilmelerine, Eyüp Vural Aydın'ın komite başkanı olarak belirlenmesine,

  

karar verilmiştir.

  

Bilgilerinize arz olunur. 

Kredi Hesaplama