FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ECZYT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2021, 17.03.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

5 Şubat 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada özetle; Kartal Belediyesi Meclisi'nce 04.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda İstanbul İli Kartal ilçesindeki Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin(*) de maliki olduğu  taşınmazın yer aldığı arazinin  alt bölgelerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kabul edildiği ve söz konusu karar kapsamında imar planlarının onaylanarak kesinleşmesi için İstanbul Büyükşehir ve Kartal Belediyelerince yürütülecek gerekli prosedürlerin tamamlanması gerektiği duyurulmuştu.

  

17 Mart 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada ise kısaca; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin toplantısında, ilgili bölgelere ilişkin İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabul edildiği ve söz konusu karar kapsamında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kesinleşmesi için İBB tarafından yürütülecek prosedürlerin (İBB Başkanlık onayı, onay sonrası 1 aylık askı süreci, askı süresi sonunda itirazların değerlendirilerek sonuca bağlanması) tamamlanması durumunda kamuya ayrıca açıklama yapılacaği belirtilmişti.

  

Bu defa Kartal Belediyesi'nden bahsi geçen 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 30 gün süreyle  askıya çıkarıldığı öğrenilmiştir.

  

Askı süresi sonunda olası itirazların değerlendirilerek sonuca bağlanması durumunda kamuya ayrıca açıklama yapılacaktır. 

  

(*) İstanbul İli Kartal ilçesindeki arazinin mülkiyeti Şirketimize ait olmayıp, ana ortaklığımız Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin mülkiyetindedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.

Kredi Hesaplama