FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnusualPriceAndVolumeMovementsAbstract|
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10343 sayılı yazısına cevaben; Şirketimizin payları üzerinde gerçekleştiği belirtilen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı 'Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kredi Hesaplama