FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

%100 Bağlı ortaklığımız olan Formet Dış Ticaret A.Ş.'nin Kayseri İli Beydeğirmeni Mahallesindeki 199.808 m2'lik sanayi arsası ve arsadaki iyileştirme çalışmaları tamamlanan fabrika binası üzerine tespit edilecek kapasite miktarı kadar (9-12 MW) elektrik üretim tesisi (GES) kurulması için  bağlı ortaklığımız tarafından yapılması gerekli işlemlerin tanımlanması (elektrik ve statik projelerinin hazırlanması, gerekli teknik şartnamelerin hazırlanması)  ve resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması süreçleriyle ilgili olarak bir fizibilite çalışması yapılması adına danışmanlık alınmasına karar verilmiştir. Fizibilite çalışması sonucuna göre GES Projesi ile ilgili gelişmeler Kamuoyuna duyurulacaktır.

Kredi Hesaplama