FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

25.05.2022 tarihli Bağbaşı HES'de Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması Başlıklı Özel Durum Açıklaması Hk.

Şirketimiz Bağlı ortaklıklarından Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş'ye ait Erzurum İli Tortum ilçesinde bulunan 14 MW'lik Bağbaşı Hidro Elektrik Santralinin olduğu bölgede 23.05.2022 tarihinde mevsim koşulları gereği devam eden yoğun yağışlardan kaynaklı iletim hattının bir bölümünde meydana gelen toprak kayması ile ilgili olarak yerinde tespit ve inceleme çalışmaları yapılarak hasar tespiti gerçekleştirilmiştir.

Yapılan ön çalışma sonucunda detaylı jeolojik ve jeoteknik rapor hazırlanabilmesi için heyelan bölgesinde 5 adet karotlu sondaj çalışması yapılmasına başlanmış, 2 adet sabit inclinometer ölçüm cihazı yerleştirilmiştir. 

Sondaj ve inclinometer ölçüm sonuçlarına göre hazırlanacak olan jeolojik ve jeoteknik rapora istinaden hasar gören iletim hattının onarılması ile ilgili projelendirme çalışması başlatılarak alternatif çözüm yöntemleri değerlendirilecek, akabinde DSİ'ye proje onayı için başvuru yapılacak olup DSİ'nin projeye onay vermesi sonrasında iletim hattının onarımı tamamlanacaktır. Onarım sonrası yapılacak olan testlerden sonra santralin 2023 yılı 1. Çeyreği içinde devreye alınması planlanmaktadır. Bu şekilde, hasar onarım çalışmaları üretimin düşük olduğu dönemde tamamlanmış olacak, 2023 yılının yüksek üretim dönemine yetiştirilmiş olacaktır. 

Hasar tespit, inceleme, projelendirme ve onarım süreçlerinin tamamı sigorta firmasının bilgisi dahilinde yürütülmekte olup, hasar sürecinin hızlandırılması ile ilgili olarak sigorta firmasından ilk aşamada 2.500.000 TL hasar tazmin avansı alınmıştır. Önümüzdeki birkaç ay içinde sigorta şirketinden avans olarak 2. bir tazminat avansı alınması ön görülmektedir.  Yapılacak olan çalışmaların tamamlanmasını müteakip nihai hasar bedeli sigorta tarafından tazmin edilerek süreç tamamlanacaktır.


Bu şekilde söz konusu Hidro Elektrik Santralimiz eskisinden daha sağlam ve güvenli olarak işletmeye alınmış olacağından ve kar kaybı ve hasara ilişkin tazminatlar da sigorta şirketinden tazmin edileceğinden dolayı Şirketimizin bu süreci en az üretim geliri kaybıyla atlatması beklenmektedir.

Süreç ile ilgili gelişmeler anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 

Kredi Hesaplama