FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_PropectusIssuerInformationDocumentAbstract|
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/07/2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İlgi : 01/07/2022 tarihli,


İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmek üzere ve/veya halka arz edilmeksizin ve/veya  tahsisli olarak 30  Milyar TL'ye kadar Türk  Lirası cinsinden bono  ve/veya tahvil ihraç  edilmesi için Sermaye Piyasası  Kurulu'na  başvuruda bulunulduğu  duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz  Sermaye  Piyasası Kurulu tarafından  onaylanarak Kurul'un 2022/38  sayılı  Haftalık  Bülten'inde yayımlanmıştır.Bu  kapsamda; söz konusu bono  ve/veya tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.08.2022 tarih ve 40/1130 sayı ile onaylanan İzahnamenin " İhraççı Bilgi Dökümanı (İkinci Kısım)" bölümü ekte yer almaktadır. 


Kredi Hesaplama