FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 08.08.2022 tarihinde tescil edilmiş, 08.08.2022 tarih ve 10634 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirket Ana Sözleşmesi ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
08/08/2022
08/08/2022
10634

Kredi Hesaplama