FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/08/2020
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/08/2022
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/08/2022
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından hazırlanan TAV Havalimanları Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu tamamlanmıştır. Şirketimiz için 13 Ağustos 2021 tarihinde 9,67 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notu, 12 Ağustos 2022 tarihinde 9,69 olarak revize edilmiştir.

  

Kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
% 25
% 25
% 15
% 35
% 100
oda_Note|
Alınan Not
95,9
98,65
98,82
95,48
96,88

Kredi Hesaplama