FİNANS

Özet Bilgi
Ortaklığımızın %100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işleminin tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.12.2021
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31.12.2021
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5
1.379.999.999,99
1.379.999.999,99
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETHYA00012
0,01
0,01
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
1.380.000.000 TL
0 TL
0 TL
1.380.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
28.04.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
16.06.2022
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi
09.08.2022
SPK Başvuru Tarihi
28.04.2022
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
16.06.2022
Sermaye Tescil Tarihi
09.08.2022
Ek Açıklamalar

Ortaklığımızın %100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158 maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 09.08.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Duyuru Metni Onaylı.pdf - Duyuru Metni
EK: 2
Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 3
THYAO Tescil Belgesi.pdf - Diğer
EK: 4
THY Gayrimenkul Tescil Belgesi.pdf - Diğer

Kredi Hesaplama