FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2018 ve 21.01.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim kurulumuz 07.03.2018 tarihli toplantısında şirketimiz paylarının nominal bedeli 1.500.000 TL tutarına kadar geri alımın gerçekleştirilmesine ve geri alım için ayrılacak fonun en fazla 20.000.000 TL olarak belirlenmesine karar vermiştir. Daha sonra 21.01.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile hisse geri alım tutarı nominal olarak 6.250.000 TL'ye yükseltilmiş ve ayrılacak fonun 50.000.000 TL olmasına karar verilmiştir.

  

Söz konusu kararlar kapsamında 29.09.2022 tarihine kadar 3.036.092 adet pay geri alınmış ve bu paylar için toplam 32.190.066 TL bedel ödenmiştir.

  

Yönetim kurulumuz 29.09.2022 tarihli toplantısında geri alım tavanımızın nominal bedel için 8.000.000 TL'ye ve geri alım için ayrılacak fonun ise 132.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar vermiştir.

  

Saygılarımızla kamuya duyururuz.

Kredi Hesaplama