FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SharesTransactionNotificationAbstract|
Pay Alım Satım Bildirimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirket'imizin 11 Kasım 2021 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında likidite sağlayıcılığı kapsamında 1.535.000 nominal adetli, satın alma fiyatı en düşük 30.08 TL ve en yüksek 42,00 TL olan, toplam 55.405.234 TL ortalama maaliyetli olarak geri almış olduğu paylarının tamamı 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla 60,00 TL birim fiyattan bir yurt dışı kurumsal yatırımcıya satışı Borsa İstanbul'da özel emir yolu ile gerçekleşmiştir. Satış işlemi sonucunda elde edilen 36.694.766 TL'lik gelir mali tablolarımıza yansıtılmıştır.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/11/2022
0
1.535.000
1.535.000
1.535.000
0
% 2,83
% 1,63
% 0
% 0

Kredi Hesaplama