FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27/01/2023 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:


1. Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi ve Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Sayın ÖZLEM MESUTOĞLU'nun 27/01/2023 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticiliği ve Mali İşler Direktörü görevlerinden istifasının kabulüne,

2. Mali İşler Direktörlüğü görevine yeni atama yapılana kadar bu göreve Genel Müdürümüz Sayın BEKİR TÜRKOĞLU'nun vekalet etmesine,

3. Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi görevine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen lisanslara sahip Sayın SERKAN DOĞRU'nun atanmasına,

4. Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin yapısının gözden geçirilmesine ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliğ m. 11/2 uyarınca Sayın  DURSUN EMRE KARATEPE'nin Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde görevlendirilmesine,

5. Sayın ÖZLEM MESUTOĞLU'nun Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticiliği görevi hasebiyle sürdürdüğü Yönetim Kurulumuz Kurumsal Yönetim Komitesi doğal üyeliğinin sona erdiğinin tespitine,

6. Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi olarak atanan Sayın SERKAN DOĞRU'nun, Tebliğ ve Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi doğal üyesi olarak atanmasına,

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama