FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 37. maddesi uyarınca;

2022 yılsonunda yıllık ekspertiz kira bedeli ile elde edilen kira geliri karşılaştırıldığında, Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 29.12.2021 tarih ve 21-400-270 sayılı raporda belirtilen gayrimenkul üzerinden 2022 yılında elde edilmesi öngörülen yıllık kira bedeli KDV Hariç 48,828 TL olarak belirlenmiş ise de 2022 yılı hesap döneminde Şirketimizin elde ettiği yıllık toplam kira geliri KDV Hariç 41,278 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kredi Hesaplama