FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[SASA, BOSSA, BLCYT, SANKO, HATEK, ISDMR, ARSAN, RUBNS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle deprem bölgesinde bulunan aşağıda belirtilen ortaklık paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

SASA.E (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar)
BOSSA.E
BLCYT.E
SANKO.E
HATEK.E
ISDMR.E
ARSAN.E
RUBNS.E

Kredi Hesaplama