FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
-
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07.03.2023 tarihli toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi konusunda gerekli faaliyetleri yürütmek üzere "Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi N14 K:10 Sarıyer/İstanbul" adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 658491-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "Eren Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama