FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Pay sahiplerimiz Sayın Gülay MAŞLAK, Serhat MAŞLAK ve Recep Kaan MAŞLAK tarafından şirketimize iletilen açıklamayı kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

  

‘' Şahsi portföyümüzde bulunan borsada işlem görmeyen nitelikteki 13.752.384 TL ( Gülay MAŞLAK 1.662.500 TL, Serhat MAŞLAK 6.044.884 TL, Recep Kaan MAŞLAK 6.045.000 TL)  nominal değerli PNLSN paylarımızın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla süreç başlatılmıştır.

  

Payların dönüşüm işlemlerini takiben kısa ve orta vadede borsada satış söz konusu olmayıp, mevzuat tarafından öngörülen takvime uygun olarak, yatırımcısı olduğumuz serbest özel fonlara devri planlanmaktadır.

  

Payların ilgili fonlara devri ile birlikte gerekli açıklamalar tarafımızca ayrıca yapılacaktır.''

Kredi Hesaplama