FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_EvaluationReportAboutTheAssumptionsUsedInPublicOfferingPriceDeterminationAbstract|
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ektedir.

  

Şirketimizin 2022 mali yılında elde ettiği sonuçlar, Fiyat Tespit Raporu'nda belirtilen tahminlerin;

  • Satış Hasılatı'nda %43
  • Brüt Kar'da %69
  • FAVÖK'te %76
  üzerindedir.

Kredi Hesaplama