FİNANS

Özet Bilgi
Kar payı dağıtımına yönelik şirket Yönetim kuruluna yetki verilmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
14.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
11.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027
Peşin
0,4629629
46,29629
10
0,4166666
41,66666
B Grubu, ELITE, TREELIT00019
Peşin
0,4629629
46,29629
10
0,4166666
41,66666
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
31.12.2023
31.12.2023
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027
0
0
B Grubu, ELITE, TREELIT00019
0
0
Ek Açıklamalar

11.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu öneri çerçevesinde yapılan müzakereler neticesinde; 2022 yılı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından 60.000.000,- TL brüt kar payının ortaklarımıza temettü olarak dağıtılmasına, brüt kâr payının tamamının nakden ödenmesine, verilen önerge çerçevesinde kar payının azami 3 taksitte ödenmesine, son taksitin 2023 yılı sonundan önce ödenecek şekilde ödeme tarihleri ve tutarlarının belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.

SPK'nın Kar Payı Tebliğinin 5/2-b maddesi gereğince kar payı dağıtım tarihi ve tutarına ilişkin olarak yönetim kurulumuzca alınacak karar 15 gün içerisinde kamuoyuna açıklanacaktır.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
129.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
9.024.059
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
157.743.174
163.275.152
4. Vergiler ( - )
31.111.416
31.089.635
5. Net Dönem Kârı
126.631.758
132.185.517
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
6.609.276
6.609.276
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
120.022.482
125.576.241
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.908.531
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
124.931.013
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
60.000.000
* Nakit
60.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
5.352.000
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
54.670.482
60.224.241
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
2.000.000
0
1,85
0,416667
41,6
B Grubu
52.000.000
0
48,14
0,416667
41,6
TOPLAM
54.000.000
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Şirket yönetim kurulu, 2022 yılı dönem karının, 17.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantımızda kabul edilen Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"na uygun olarak;

a)2022 yılı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından 60.000.000,- TL'nin ortaklarımıza temettü olarak dağıtılmasının, brüt kâr payının tamamının nakden ödenmesinin genel kurula önerilmesine,

b)Bu çerçevede ekte verilen kâr dağıtım tablosunun kabulüne ve 2022 Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına

karar vermiştir.

Kredi Hesaplama