FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-31.03.2023
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 1.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Eki.
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/05/2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
Mistral GYO A.Ş. 01.01.2023 - 31.03.2023  Dönemine ait Gelir Tablosu 2023 Yılı 1.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, sözkonusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.         

Kredi Hesaplama