FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KSTUR, MAVI, OTKAR]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
KSTUR.E Pay Başına Brüt Temettü: 8,7089116 TL Teorik Fiyat: 290,791 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

MAVI.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 52,2 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

OTKAR.E %400 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 156,68 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama