FİNANS

Özet Bilgi
Esas Sözleşme Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
36.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
116.800.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENSR00018
3.000.000
6.600.000,000
220,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENSR00018
Nâma
B Grubu, ENSRI, TREENSR00026
33.500.000
73.700.000,000
220,00000
B Grubu
B Grubu, ENSRI, TREENSR00026
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
36.500.000
80.300.000,000
220,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
03.05.2023
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
80.300.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
16.01.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
27.04.2023
SPK Başvuru Tarihi
16.01.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
27.04.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
05.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
04.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
17.05.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tescil işlemleri tamamlanmış olup 17.05.2023 tarih ve 10833 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Onaylı Madde Tadil Metni.pdf
EK: 2
Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 3
28_04_2023 tarih ve E-29833736-105_01_01_01-36683.pdf

Kredi Hesaplama