FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
-
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz 02.05.2023  tarih ve 2023/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;

Bağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin , 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin (ara hesap dönemleri dahil) Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetimi için ‘'VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'' firmasının ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Kredi Hesaplama