FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.05.2023
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
31.05.2023
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.05.2023 / 10842
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

2023 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı, Şirketimizin 22.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizce oybirliğiyle onaylanmış olup, bahse konu husus T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 31.05.2023 tarihinde tescil ve 31.05.2023 tarih 10842 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kredi Hesaplama