FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
21.02.2024
Genel Kurul Tarihi
21.03.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
MENEMEN
Adres
ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.
2 - Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Şirket'in Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması.
4 - Şirket'in olağanüstü yedeklerden kâr dağıtması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
5 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
21 Mart 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan Metni
EK: 2
21 Mart 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 21.03.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı şirket merkezimizde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazirun cetveli ve onaylanan Kar Dağıtım Politikası ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni
Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun - KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Kar Payı Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21/02/2024 tarihinde Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca oyçokluğu ile; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği, 21/03/2024 tarihinde, saat 10.30'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5. Cadde No: 4 Menemen/İZMİR adresinde, çağrılı olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılmasına karar verilmiştir.