FİNANS

aygaz - aygaz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.635.635.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.009.037.000,00
 • Finansal Yatırımlar 61.867.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.090.889.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 121.299.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.969.590.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 93.453.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 93.453.000,00
 • Türev Araçlar 57.177.000,00
 • Stoklar 1.886.925.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 104.503.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.906.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 323.878.000,00
 • ARA TOPLAM 6.635.635.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.754.555.000,00
 • Finansal Yatırımlar 964.617.000,00
 • Ticari Alacaklar 8.474.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.474.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.556.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.556.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.593.076.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 880.165.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.402.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.402.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.819.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 39.805.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.390.190.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.447.930.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.269.002.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.216.180.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.191.162.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 390.531.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.800.631.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.525.000,00
 • Diğer Borçlar 4.228.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.397.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.831.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.031.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.480.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 612.998.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 86.727.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 526.271.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 116.324.000,00
 • ARA TOPLAM 6.447.930.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.560.697.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.205.885.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 134.529.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 177.845.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 126.049.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 51.796.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 42.438.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.008.627.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.381.563.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.315.186.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 219.801.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 71.504.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -7.442.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 762.599.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 764.349.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -413.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -60.123.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -38.456.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -32.526.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 10.859.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 379.192.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.116.826.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.832.829.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 66.377.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.390.190.000,00

Kredi Hesaplama