FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

aygaz - aygaz - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 10.143.202.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.374.186.000,00
 • Finansal Yatırımlar 147.266.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.014.215.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 300.907.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.713.308.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.889.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.889.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.984.885.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 114.132.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.890.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 499.739.000,00
 • ARA TOPLAM 10.143.202.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 36.045.382.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.668.338.000,00
 • Ticari Alacaklar 16.070.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.070.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.021.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.021.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 27.928.855.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.382.439.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 241.168.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 241.168.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.982.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 333.968.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 46.188.584.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.035.505.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 992.006.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.135.076.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.233.291.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.045.650.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.187.641.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 266.169.000,00
 • Diğer Borçlar 7.466.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.485.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.981.000,00
 • Türev Araçlar 1.027.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 49.528.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 81.466.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 774.773.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 774.773.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 494.703.000,00
 • ARA TOPLAM 9.035.505.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 629.768.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 93.192.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 213.261.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 246.900.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 246.900.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 76.415.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.665.273.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 36.523.311.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 36.169.335.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 219.801.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.013.723.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 742.769.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 789.386.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -85.902.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -300.258.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -300.258.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.949.763.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22.589.634.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.953.903.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 353.976.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 46.188.584.000,00