FİNANS

aygaz - aygaz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.936.263.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.944.437.000,00
 • Finansal Yatırımlar 36.610.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.716.560.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 50.735.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.665.825.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 230.143.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 16.113.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 214.030.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.641.751.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 71.894.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.175.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 293.693.000,00
 • ARA TOPLAM 5.936.263.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.803.554.000,00
 • Finansal Yatırımlar 544.781.000,00
 • Ticari Alacaklar 6.185.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.185.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 280.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 280.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.181.848.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 792.926.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 30.473.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 30.473.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.279.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.670.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.739.817.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.398.244.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 630.341.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.120.225.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.747.934.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 450.388.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.297.546.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 34.540.000,00
 • Diğer Borçlar 154.648.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 151.335.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.313.000,00
 • Türev Araçlar 30.653.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.316.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 416.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 585.766.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 29.441.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 556.325.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 80.405.000,00
 • ARA TOPLAM 5.398.244.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.717.199.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.444.965.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 147.451.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 122.592.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 98.796.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 23.796.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.191.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.115.443.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.624.374.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.561.148.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 71.504.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -7.442.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 364.475.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 366.225.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -413.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -677.534.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 17.532.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -40.988.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -654.078.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 379.192.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.930.059.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 200.894.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 63.226.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.739.817.000,00

Kredi Hesaplama