FİNANS

aygaz - aygaz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.762.741.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.659.251.000,00
 • Finansal Yatırımlar 133.137.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.743.662.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 296.578.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.447.084.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.641.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.641.000,00
 • Türev Araçlar 17.257.000,00
 • Stoklar 767.310.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 122.077.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.126.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 313.280.000,00
 • ARA TOPLAM 6.762.741.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.723.888.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.305.691.000,00
 • Ticari Alacaklar 6.824.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.824.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 680.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 680.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.984.743.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.012.471.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 78.153.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 78.153.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.606.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 183.782.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 15.486.629.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.344.841.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 943.924.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.503.923.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.961.866.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 238.651.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.723.215.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 80.813.000,00
 • Diğer Borçlar 23.196.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.981.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.215.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.072.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 37.279.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 643.680.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 46.513.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 597.167.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 141.088.000,00
 • ARA TOPLAM 6.344.841.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.047.107.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 645.137.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 143.822.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 256.175.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 195.234.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 60.941.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.973.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.391.948.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.094.681.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.900.525.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 219.801.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 71.504.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -7.442.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.009.616.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.039.223.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -48.691.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 27.011.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -56.588.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 83.599.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 400.073.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.492.643.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 687.319.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 194.156.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 15.486.629.000,00

Kredi Hesaplama