FİNANS

aygaz - aygaz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.343.779.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.308.191.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 763.345.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.540.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 741.805.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 95.153.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 95.153.000,00
 • Türev Araçlar 19.230.000,00
 • Stoklar 875.478.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 150.746.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 116.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 131.520.000,00
 • ARA TOPLAM 3.343.779.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.537.260.000,00
 • Finansal Yatırımlar 329.941.000,00
 • Ticari Alacaklar 5.710.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.710.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 150.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 150.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.170.911.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 727.674.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.152.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.152.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.314.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 56.052.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.881.039.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.177.464.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 107.723.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 948.823.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.559.178.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 183.265.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.375.913.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.657.000,00
 • Diğer Borçlar 3.046.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.335.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.711.000,00
 • Türev Araçlar 30.906.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.987.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 49.771.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 434.372.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 46.342.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 388.030.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.001.000,00
 • ARA TOPLAM 3.177.464.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.037.997.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 841.050.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 125.696.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 69.260.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 69.260.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.991.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.215.461.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.665.578.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.616.708.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 71.504.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -7.442.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 161.410.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 162.643.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 237.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -218.624.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 342.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 9.185.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -228.151.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 365.692.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.423.454.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 520.714.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 48.870.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.881.039.000,00

AYGAZ Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama