brisa - brisa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.535.510.052,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 788.321.487,00
 • Finansal Yatırımlar 129.264.549,00
 • Ticari Alacaklar 890.994.756,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27.264.027,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 863.730.729,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.431.060,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 71.031,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.360.029,00
 • Türev Araçlar 32.567.043,00
 • Stoklar 647.180.687,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 38.645.950,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 104.520,00
 • ARA TOPLAM 2.535.510.052,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.259.513.701,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 40.412.913,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 40.412.913,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 494.930,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 125.578,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 369.352,00
 • Türev Araçlar 1.269.428.750,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.805.158.022,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 70.230.581,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 88.446.025,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.861.321,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 35.634.402,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 35.634.402,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.795.023.753,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.845.110.568,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 463.498.134,00
 • - Banka Kredileri 444.252.843,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.091.566.906,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.461.231,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 986.726.043,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 457.256.142,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 529.469.901,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.110.442,00
 • Diğer Borçlar 31.493.477,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 930.968,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 30.562.509,00
 • Türev Araçlar 2.388.235,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.730.943,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 766.215,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 226.409.833,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 41.789.131,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 184.620.702,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28.090,00
 • ARA TOPLAM 2.845.110.568,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.955.064.870,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.865.694.395,00
 • Banka Kredileri 1.852.490.382,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.204.013,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 141.575,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 84.103.284,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 84.103.284,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.125.616,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.800.175.438,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 994.848.315,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 994.848.315,00
 • Ödenmiş Sermaye 305.116.875,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 54.985.701,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.903,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.315.413,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.315.413,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.315.413,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 79.433.047,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 79.433.047,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 127.693.782,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 353.497.183,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 76.231.655,00
 • Diğer Yedekler 200.582,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.795.023.753,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.