FİNANS

birlesim muhendislik - brlsm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 709.817.478,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 188.268.256,00
 • Finansal Yatırımlar 31.898.164,00
 • Ticari Alacaklar 245.100.528,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.955.557,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 238.144.971,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.730.224,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.030.506,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.699.718,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 75.191.943,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.710.693,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21.224.317,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 77.096.781,00
 • ARA TOPLAM 698.805.911,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 11.011.567,00
 • DURAN VARLIKLAR 74.175.779,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 73.252.834,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 644.103,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 72.630,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 72.630,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 87.579,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 783.993.257,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 371.171.939,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 50.348.919,00
 • - Banka Kredileri 50.270.815,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.781.737,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 156.571.071,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.693.126,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 143.877.945,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.897.025,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 127.500.552,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.884.458,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.778.437,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.106.021,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.327.449,00
 • ARA TOPLAM 371.171.939,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.935.598,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.320.910,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.838.650,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.838.650,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.776.038,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 395.107.537,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 388.885.720,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 388.885.720,00
 • Ödenmiş Sermaye 102.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.594.787,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 168.368.202,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 892.045,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 892.045,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 892.045,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.219.352,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 68.314.339,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 47.686.569,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 783.993.257,00

Kredi Hesaplama