FİNANS

bati cimento - btcim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 682.098.887,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 125.931.072,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 259.350.797,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 259.350.797,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.287.054,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.287.054,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 167.968.577,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.049.833,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 194.568,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 74.286.986,00
 • ARA TOPLAM 671.068.887,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 11.030.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.883.404.485,00
 • Finansal Yatırımlar 10.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 783.998,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 783.998,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.650.664.432,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 140.358.900,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.446.899,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 83.894.388,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.565.503.372,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.312.947.193,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 521.512.607,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 408.899.486,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 330.994.422,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 330.994.422,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.917.471,00
 • Diğer Borçlar 3.451.127,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.451.127,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 26.384.046,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.049.172,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 306.915,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 306.915,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.431.947,00
 • ARA TOPLAM 1.312.947.193,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.014.114.088,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 923.473.276,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 59.305.791,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 46.866.708,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 12.439.083,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31.335.021,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.327.061.281,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 238.442.091,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 272.645.191,00
 • Ödenmiş Sermaye 180.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 118.749.217,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -33.042.438,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 414.213,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 327.837.017,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 327.837.017,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.685.854,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.789.051,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -295.712.119,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -70.242.685,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -34.203.100,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.565.503.372,00