FİNANS

ditas dogan - ditas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 90.633.590,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.376.255,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 47.192.572,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 47.192.572,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 132.790,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 132.790,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 31.869.690,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.127.031,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.935.252,00
 • ARA TOPLAM 90.633.590,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 47.876.603,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 93.040,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 93.040,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 32.157.854,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.986.125,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.967.494,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.275.494,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 138.510.193,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.754.890,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.653.514,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.862,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 42.558.105,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 42.558.105,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.942.017,00
 • Diğer Borçlar 347.285,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 243.229,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 104.056,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.301.520,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 103.252,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.849.197,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.695.937,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.153.260,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 54.754.890,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.438.537,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.316.956,00
 • Banka Kredileri 2.072.900,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.121.581,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.121.581,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 73.193.427,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 65.316.766,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 65.316.766,00
 • Ödenmiş Sermaye 26.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 15.137.609,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 294.502,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.149.821,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.252.094,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.252.094,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 102.273,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.038.735,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.589.714,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 20.406.027,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 138.510.193,00

Kredi Hesaplama