FİNANS

nasmed egepol - egepo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 118.922.520,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 57.614.399,00
 • Finansal Yatırımlar 21.379.782,00
 • Ticari Alacaklar 21.606.464,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.853.860,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.752.604,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.203.265,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.203.265,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 8.516.284,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.033.223,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.019.913,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 549.190,00
 • ARA TOPLAM 118.922.520,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 309.042.686,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 221.435,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 221.435,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.500.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 238.150.325,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.990.582,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.377.922,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.377.922,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 427.965.206,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.602.162,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 154.958,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.203.696,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.311.812,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 33.754.644,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 52.804,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.701.840,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.523.899,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.102.311,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 884.974,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.534.222,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.037.452,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.496.770,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 443.458,00
 • ARA TOPLAM 56.602.162,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 65.620.816,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 57.752.400,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.971.654,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.971.654,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.896.762,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 122.222.978,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 305.742.228,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 305.742.228,00
 • Ödenmiş Sermaye 125.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.022,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 93.497.549,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 31.670.845,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 31.670.845,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 33.748,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.380.605,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 40.806.395,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 12.382.812,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 427.965.206,00

Kredi Hesaplama