FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
23.03.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
17.04.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENSMD00037
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, EGEPO, TRENSMD00029
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENSMD00037
0
0
B Grubu, EGEPO, TRENSMD00029
0
0
Ek Açıklamalar

17.04.2024 tarihli 2023 yılı genel kurulumuzda Kar Payı Dağıtım görüşülmüş olup, Yönetim Kurulununun önerisi doğrultusunda Kar Payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla.


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
125.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
498.050
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
94.609.290
38.574.953,49
4. Vergiler ( - )
2.832.116
0
5. Net Dönem Kârı
91.777.174
38.574.953,49
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
28.613.954
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
498.050
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
91.279.124
9.462.949
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
91.279.124
38.076.904
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz yasal kayıtlarına göre 2023 faaliyetlerinden 38.574.953,49 TL (enflasyona göre düzeltilmemiş) dönem karı elde edilmiş olup, yine yasal kayıtlara göre 28.613.954,14 TL (enflasyona göre düzeltilmemiş) önceki dönem zararı bulunmaktadır. Diğer taraftan, Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış, TMS 29'a uyarınca enflasyona göre düzeltilmiş ve 2023 yıl sonuna göre endekslenmiş olarak 2023 yıl sonu finansal tabloları ile karşılaştırmalı olarak sunulan 2022 yılı finansal tablolarına göre ise, 146.420.886 TL dönem zararı ve 209.385.450 TL geçmiş yıllar karı bulunduğundan, Yönetim Kurulumuz tarafından; Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş TFRS'ye göre hazırlanmış ve 2023 yılı ile karşılaştırmalı olarak sunulan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan 146.420.886 TL dönem zararının, geçmiş yıllar karından mahsup edilmesine, yine TFRS'ye uygun 2023 yılı finansal tablolarına göre oluşan toplam 91.777.174 TL tutarındaki net dönem karının dağıtılmayarak gerekli yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması hususunda Genel Kurul'a sunduğu teklif ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulmasına,

katılanların oybirliğiyle karar vermiştir.