FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

frigo pak gida - frigo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 451.173.119,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 34.912.128,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 45.491.323,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.491.323,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.392.749,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.392.749,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 242.593.635,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 97.251.169,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 89.283.508,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 59.997,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.472.118,00
 • ARA TOPLAM 451.173.119,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 163.717.266,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.576.123,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.511.094,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.029,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 154.521.076,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 171.124,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 848.963,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 614.890.385,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 223.596.879,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.162.638,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 86.901.596,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.147.385,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 30.046.573,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 90.873,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.955.700,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.875.884,00
 • Diğer Borçlar 343.188,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 343.188,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.893.140,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.515.247,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.448.562,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 66.685,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 223.596.879,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 58.859.624,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.642.839,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.994.974,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.994.972,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.994.972,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.221.813,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 282.456.503,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 332.433.882,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 332.433.882,00
 • Ödenmiş Sermaye 122.350.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 527.701,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 96.628.146,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 96.628.146,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.553.260,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.936.581,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 75.375.035,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 32.616.419,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 614.890.385,00

Kredi Hesaplama