gersan elektrik - gerel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 207.761.518,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 41.647.346,00
 • Finansal Yatırımlar 253.760,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 253.760,00
 • Ticari Alacaklar 85.171.712,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 276.145,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 84.895.567,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 65.450,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.450,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 66.196.204,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.460.870,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 229.103,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.737.073,00
 • ARA TOPLAM 207.761.518,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 109.458.832,00
 • Finansal Yatırımlar 4.084.604,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 43.902,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 43.902,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 84.121.960,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 200.355,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 200.355,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.769.192,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.769.192,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.224.455,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 317.220.350,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116.393.285,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.966.248,00
 • - Banka Kredileri 4.966.248,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 59.195.855,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 33.553.396,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.553.396,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.817.019,00
 • Diğer Borçlar 701.059,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 701.059,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.000.818,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.256.460,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 649.766,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 649.766,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 937.905,00
 • ARA TOPLAM 116.393.285,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 80.057.803,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 60.131.145,00
 • Banka Kredileri 60.131.145,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 875.158,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 875.158,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 196.451.088,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 120.769.262,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 125.753.605,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 47.496.750,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.380.566,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.380.566,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 111.057,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -23.345.346,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -23.345.346,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.664.534,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.557.441,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.114.542,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -4.984.343,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 317.220.350,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.