FİNANS

iz yatirim holding - izinv - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 26.944.510,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 256.307,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.392.146,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.392.146,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.307.374,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.155.676,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.151.698,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 14.239.222,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.960.232,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 699.230,00
 • ARA TOPLAM 26.944.510,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 89.206.991,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 79.969.711,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.225.858,00
 • - Şerefiye 1.215.163,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.943.099,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.794.473,00
 • Diğer Duran Varlıklar 911.907,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 116.151.501,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.297.748,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.508.912,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.279.572,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.727.478,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 57.687,00
 • Diğer Borçlar 4.939.081,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.939.081,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.913.292,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.871.726,00
 • ARA TOPLAM 22.297.748,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.794.022,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 616.667,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 309.066,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 309.066,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.646.802,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 221.487,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 31.091.770,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 85.059.731,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 69.335.830,00
 • Ödenmiş Sermaye 15.545.626,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 20.975.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 47.225.078,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 47.225.078,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -360.150,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -11.045.916,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -3.363.958,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 15.723.901,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 116.151.501,00

Kredi Hesaplama