kervansaray yat. holding - kervn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 435.739.832,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.946.009,00
 • Finansal Yatırımlar 143,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 143,00
 • Ticari Alacaklar 51.631.301,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.631.301,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 322.093.096,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 203.513.043,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 118.580.053,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 30.237.002,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.329.680,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 137.829,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 364.772,00
 • ARA TOPLAM 435.739.832,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 779.012.347,00
 • Finansal Yatırımlar 40.057.535,00
 • Ticari Alacaklar 1.232.701,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.232.701,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 873.122,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 873.122,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 80.031.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 615.366.237,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 403.160,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.921,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.921,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.810.945,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.810.945,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 39.526.886,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.214.752.179,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 990.628.079,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 819.398.039,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 47.356.836,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 47.356.836,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.463.929,00
 • Diğer Borçlar 54.603.081,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.749.411,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 52.853.670,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 54.437.386,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 132.652,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.236.156,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.236.156,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 990.628.079,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 95.982.610,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.112.989,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 8.962.014,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.553.574,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.553.574,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 58.354.033,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.086.610.689,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 128.141.490,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 192.413.671,00
 • Ödenmiş Sermaye 588.505.080,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -514.273.301,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 77.882.450,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -43.873.237,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.922.400,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 450.553.852,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 450.553.852,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -760.318,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.105.657,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -460.226.178,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -3.637.566,00
 • Diğer Yedekler 82.454.514,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -64.272.181,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.214.752.179,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.