kafein yazilim - kfein - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 74.956.371,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 27.146.794,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 34.206.816,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.201.199,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31.005.617,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 724.255,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 443.014,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 281.241,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.098.673,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.085.187,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 738.268,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.497,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 81.525,00
 • ARA TOPLAM 74.956.371,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 84.173.136,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.338,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.338,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.038,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.069.513,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 74.595.167,00
 • - Şerefiye 26.292.242,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 29.383,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.081,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 566.029,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.517,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 558.512,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.373.960,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.460,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 159.129.507,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.351.732,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 265.974,00
 • - Banka Kredileri 265.974,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.670.170,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.320.953,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.692.857,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.692.857,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.983.907,00
 • Diğer Borçlar 1.579.286,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.579.286,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.534,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.846,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.821.765,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.388.692,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 433.073,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 125.333,00
 • ARA TOPLAM 18.351.732,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.396.846,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.112.332,00
 • Banka Kredileri 799.301,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.636.422,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.425.676,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.425.676,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 27.748.578,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 131.380.929,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 89.941.897,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 35.421.880,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -416.870,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -416.870,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -416.870,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.445.527,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15.546.825,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 17.194.535,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 41.439.032,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 159.129.507,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.