FİNANS

konfrut gida - knfrt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 368.639.775,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 366.287,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 150.064.902,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 92.250.981,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 57.813.921,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.659.588,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.659.588,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 156.038.450,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.382.549,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 458.642,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 45.127.999,00
 • ARA TOPLAM 368.639.775,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 79.256.577,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.666.977,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 77.066.208,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.855,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.855,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 298.374,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 447.896.352,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 264.250.915,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 46.012.014,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 45.817.848,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 128.424.948,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 103.789.694,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.635.254,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.235.955,00
 • Diğer Borçlar 71.120.711,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 71.120.711,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.452.573,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 262.477,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.967.955,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 727.061,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.240.894,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.774.282,00
 • ARA TOPLAM 264.250.915,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.049.324,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 52.449,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.996.875,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.996.875,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 268.300.239,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 179.596.113,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 179.596.113,00
 • Ödenmiş Sermaye 132.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.231.348,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.100,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -616.357,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -616.357,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -616.357,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.498.125,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 19.775.118,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 18.565.779,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 447.896.352,00

KONFRUT GIDA Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama