FİNANS

konfrut gida - knfrt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.030.848.373,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.811.558,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 124.548.034,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 68.360.139,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 56.187.895,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 23.753.327,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.753.327,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 518.429.444,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 201.059.125,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.153.121,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 156.246.885,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 36.501.271,00
 • ARA TOPLAM 1.030.848.373,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 194.875.512,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 188.021.744,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.173.502,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.091.441,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.225.723.885,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 766.210.609,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 419.548.457,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 411.777.903,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 248.214.801,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.379.323,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 223.835.478,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.631.782,00
 • Diğer Borçlar 21.810.263,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21.580.839,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 229.424,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 43.444.510,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.405.665,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.155.131,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.397.769,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.757.362,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 766.210.609,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.725.992,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 70.411.079,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.462.488,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.462.488,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 852.425,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 845.936.601,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 379.787.284,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 379.787.284,00
 • Ödenmiş Sermaye 132.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.148.139,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.231.348,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.100,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.487.942,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.487.942,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.737.711,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 196.635.020,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 36.701.302,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.225.723.885,00

Kredi Hesaplama