FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

konfrut gida - knfrt - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.993.274.916,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 33.034.079,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 431.341.026,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 239.249.378,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 192.091.648,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 23.568.795,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.568.795,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.006.368.958,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 299.399.325,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 58.300.082,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 199.562.733,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 79.616.580,00
 • ARA TOPLAM 1.993.274.916,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 647.103.702,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 601.365.642,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.177.349,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.011.334,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.222.188,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.640.378.618,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.406.177.507,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 133.812.112,00
 • - Banka Kredileri 125.285.853,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 730.317.789,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.523.135,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 713.794.654,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.247.572,00
 • Diğer Borçlar 291.568.235,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 291.568.235,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 203.110.859,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.213.285,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.871.172,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.012.347,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.858.825,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 36.483,00
 • ARA TOPLAM 1.406.177.507,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 122.298.368,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 104.047.682,00
 • Banka Kredileri 100.374.197,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.673.485,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.250.686,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.250.686,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.528.475.875,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.111.902.743,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.111.902.743,00
 • Ödenmiş Sermaye 264.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -3.107.688,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 535.870.121,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 49.068.052,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.855.202,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.855.202,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.139.903,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 60.884.961,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 53.874.532,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 155.167.967,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.640.378.618,00