FİNANS

konfrut gida - knfrt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.210.700.176,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.329.893,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 408.568.937,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 180.182.151,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 228.386.786,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.771.568,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.771.568,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 448.592.376,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 182.088.312,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.157.819,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 139.349.090,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 43.021.685,00
 • ARA TOPLAM 1.210.700.176,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 172.855.712,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 161.747.245,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.190.578,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.190.578,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.383.555.888,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.056.288.666,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 216.977.016,00
 • - Banka Kredileri 211.912.212,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 458.475.219,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.876.811,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 447.598.408,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.530.540,00
 • Diğer Borçlar 261.894.985,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 261.894.985,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 93.507.664,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.374.513,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 16.247.263,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.641.462,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.605.801,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.281.466,00
 • ARA TOPLAM 1.056.288.666,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.769.567,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.577.304,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.766.661,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.951.606,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.951.606,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 240.657,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.073.058.233,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 310.497.655,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 310.497.655,00
 • Ödenmiş Sermaye 132.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.148.139,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.231.348,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.100,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.514.064,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.514.064,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.514.064,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.737.711,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 68.134.475,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 102.914.224,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.383.555.888,00

Kredi Hesaplama